fbpx

Facebook cho biết sẽ thực hiện những động thái quyết liệt trong việc bài trừ các dịch vụ mua bán like, share trên nền tảng của mình để bảo vệ người dùng, vì một môi trường mạng xã hội lành mạnh hơn. Thời đại mà mạng xã hội được coi như định danh cá nhân, […]


Hotline 024.66.700.800