fbpx

Hiện tại, DTH Software đang cần tuyển dụng: Vị trí: Nhân viên Kinh doanh/ Chăm sóc khách hàng Mô tả công việc: Tìm , tư vấn nghe điện thoại của khách hàng về sản phẩm qua điện thoại Chốt đơn khách hàng qua website của công ty, qua page facebook Nhập liệu thông tin đơn […]


Hiện tại, DTH Software đang cần tuyển dụng: Vị trí: Kế toán Tổng hợp Mô tả công việc: Thực hiện công việc kế toán phát sinh hàng ngày Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp […]


Hotline 024.66.700.800