fbpx

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

A23 sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Phần Mềm gửi Email hàng loạt theo các bước dưới đây:

1. Cài đặt cấu hình gửi Email.

2. Nhập danh sách Email.

3. Soạn nội dung Email.

4. Gửi và lưu kết quả.

5. Thống kê và đánh giá.

Bước 1 : Cài đặt cấu hình gửi Email

Chọn Email gửi đi:

Vào mục Cấu hình Email gửi đi => Nhập Email gửi đi vào mục Email thay mới => Gửi Email xác nhận => Mở Email để kích hoạt link từ Amazon SES => Bấm Kiểm tra và cập nhật để kiểm tra.

2

 

Capture

 

Cấu hình Email phản hồi và tên thương hiệu:

Email Reply : Email nhận trả lời từ khách hàng

Brand Name ( tên thương hiệu ): Tên hiển thị trong hòm thư người nhận.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

Thiết lập theo dõi Email mở:

Chọn Thiết lập theo dõi Email mở để thiết lập tính năng này.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

Bước 2: Nhập danh sách Email

Có 2 cách để nhập danh sach Email

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

Cách 1: Nhập thủ công

Nhập địa chỉ Email vào phần danh sách Email gửi đi sau đó bấm Enter.

Cách 2: Nhập từ file danh sách có sẵn.

Chọn File => Tìm file danh sách Email ( dưới dạng txt, excel,csv ) và chọn để nhập vào phần mềm.

Lưu ý: file excel cần có định dạng cột đầu tiên là cột Email ( có thể tham khảo ở File Excel mẫu )

Bước 3: Soạn nội dung Email để gửi đi

Có 2 hình thức soạn nội dung Email

Soạn Email dạng text: Soạn nội dung như thông thường, với các tính năng trên thanh công cụ.

Soạn Email với Template: Sử dụng các mẫu Template có sẵn trên phần mềm hoặc có thể tải thêm trên Internet.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

Trong các công cụ gửi Email, người dùng có thể sử dụng công cụ soạn thảo cao cấp danh cho win 7 trở lên với nền tảng Net Framework 4.0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

Bước 4 : Gửi và Lưu kết quả gửi

Click Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt để bắt đầu gửi Email.

Click Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt để tạm dừng quá trình gửi Email.

  • Khi gửi xong phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn lưu lại báo cáo sau gửi không.
  • Khi đóng phần mềm, phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn lưu lại trạng thái đang gửi hay không. Chọn  nếu bạn muốn tiếp tục thực hiện gửi vào danh sách đó cho lần tiếp theo.

Bước 5 : Thống kê và đánh giá quá trình gửi Email

Chọn Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt để xem thống kê chi tiết sau khi gửi Email

Hoặc xem thống kê ngay trên phần mềm:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

Sau khi có được kết quả gửi Email, bạn có thể dễ dàng đánh giá được kết quả gửi Email của mình để có thể có những chiến dịch Email tốt hơn vào những lần sau.

Chúc các bạn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt A23 thành công !

 

a23

A23 Marketing - Giải Pháp Mới Nhất cho bạn Hotline: 094.503.1919

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

 

Bình luận

a23

A23 Marketing - Giải Pháp Mới Nhất cho bạn Hotline: 094.503.1919

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi Email hàng loạt

Trả lời

Hotline 024.66.700.800