fbpx
Amazon SES là gì ?

Amazon SES là gì ?

Amazon là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Amazon có rất nhiều dịch vụ phục vụ cho người dùng trên toàn cầu. Email Marketing cũng không nằm ngoài số đó. Amazon Simple Email Service (Amazon SES) là dịch vụ gửi Email mà Amazon phát triển để phục vụ khách hàng. Với Amazon […]

Read More

Hotline 024.66.700.800