fbpx

Có nên đặt nút hủy đăng ký nhận email trong Email Marketing

Khi bạn gửi Email Marketing hàng loạt thì không phải khách hàng nào cũng muốn nhận email của bạn. Vậy lúc này làm thế này để giúp những người dùng ngừng nhận email của chúng ta. Vậy có nên đặt nút hủy đăng ký vào email quảng cáo của chúng ta không? Email marketing thực chất là truyền tải […]

Read More

Hotline 024.66.700.800