fbpx

Sử dụng Email Marketing để duy trì mối quan hệ với khách hàng

Khách hàng của chúng ta ở khắp mọi nơi, trên thế giới. Một vấn đề quan trọng làm sao để liên lạc thường xuyên với khách hàng, và có thể giúp khách hàng của bạn thường xuyên cập nhật tin tức về sản phẩm? Email Marketing sẽ giúp bạn thu hút khách hàng trung thành. Vậy […]

Read More

Sử dụng email marketing để trở thành người dẫn đầu

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng email marketing với mục đích truyền thống là để tiếp thị sản phẩm. Nhưng email marketing cũng là một cách hiệu quả cao để đưa doanh nghiệp trở thành người dẫn đầu nếu thực hiện tốt các chiến dịch sau: Có chiến lược đăng ký tốt.  Bạn cần phải […]

Read More

Hotline 024.66.700.800